v případě zájmu o instalaci fotovoltaické elektrárny nás neváhejte kontaktovat.

Mapa osvitu

V letním období (duben - říjen) je získáno až 75 % celkové sluneční energie dopadající na naše území. Zbylých 25 % je pak získáno v období od října do dubna. Za rok je to 950-1340 kWh dopadající na m2.

Pro určení míry vhodnosti získávání sluneční energie existuje mapa slunečního svitu, která je sestavena z dlouhodobého systematického měření meteorologických stanic. Údaj o ročním úhrnu slunečního záření je stěžejní pro výpočet budoucí energetické bilance fotovoltaické elektrárny, a tudíž i k návratnosti investice.

Fotovoltaika -Základním principem je přímá přeměna slunečního záření na elektrickou energii.

Při přeměně světelné energie na elektrickou jde v principu o aplikaci fotoelektrického jevu, při kterém dopadem fotonů (základní jednotka světla) na polovodičový p-n přechod dochází k uvolňování a hromadění volných elektronů. Pokud je p-n přechod doplněn o dvě elektrody (anoda a katoda), můžeme již hovořit o fotovoltaickém článku, ve kterém dochází ke generování stejnosměrného elektrického proudu. Zjednodušeně můžeme říci, že dopadem světla na velkoplošnou polovodičovou součástku dochází k přímé přeměně světelné energie na energii elektrickou, a to za pomoci fotoelektrického jevu. Samotný fotovoltaický článek má jen velmi malé využití, protože výstupní napětí a elektrický výkon je pro většinu aplikací nedostatečný. Proto se články podle požadovaného napětí a odebíraného proudu seskupují do větších celků, a tak vytvářejí tzv. fotovoltaické panely (moduly). Spojením několika panelů vznikají fotovoltaické pole (systémy) s požadovaným výstupním elektrickým výkonem a napětím.

Panely 

V současné dobou jsou nejpopulárnějšími panely polykrystalické, které se na rozdíl od monokrystalických vyrábějí z článků vyrobených z několika krystalů křemíku. Monokrystal dokáže efektivněji přeměnit sluneční svit na energii, tedy v době, kdy opravdu "svítí", dostanete více energie. Nicméně tento rozdíl je od roku 2020 tak zanedbatelný, že jej nepoznáte.
Ještě před 5 lety byl rozdílový výkon cca 5%, dnes už je známo, že oba typy křemíků mají hodně podobnou efektivitu přeměny energie za totožných podmínek.
Každý poly/mono panel stejného výkonu se může lišit výstupním napětím dle výrobní technologie, ve výsledku však výsledné watty budou stejné. Kde je nižší napětí, bude zase mírně vyšší proud. Ani konstrukčně se panely neliší. Mají totožné tvrzené sklo, hliníkový rám a tedy i celkovou hmotnost.
Při našem měření v roce 2021 stejně výkonného panelu obou typů technologie pod totožným sklonem a nasměrováním ke slunci jsme rozdíl nenaměřili. Dá se proto tvrdit, že výkon je při slunci i zataženém počasí obou typů totožný. Posledním typem v současné době komerčně vyráběného fotovoltaického článku, je článek na bázi amorfního křemíku. zbývají panely, které mají sice výrazně nižší efektivitu (8-14 %), ale zato dokáží díky vysoké citlivosti vyrábět elektřinu i při nestálých a komplikovanějších světelných podmínkách. V ročním součtu tak vyrobí třeba o 10 % více energie než předchozí řešení. Co je tedy problém? No že ke stejnému výkonu jako u monokrystalu potřebujete 2x-3x větší plochu, což je problém jak pro rodinné domy s omezeným rozměrem střechy, tak pro bytové domy. Ty mají sice střechu velkou, ale zase desítky odběratelů. V amorfních panelech je ale nejspíš budoucnost, tedy pokud se podaří zvýšit jejich výkon. Mají totiž další výhodu - jedná se o tenkou křemíkovou fólii na skle, která se v horku tolik nepřehřívá, takže její výkon v parném létě klesá jen minimálně. (Účinnost klasických panelů klesá asi o 0,4 % s každým stupněm nad 25 °C.)

Střídače

Ve fotovoltaických panelech je vyroben stejnosměrný proud, který se pro dodávku do sítě musí přeměnit na proud střídavý 230V / 400V, 50Hz. Tato konverze je zabezpečována v takzvaném střídači (měniči čili inventor). Střídač je v podstatě řídící centrum celého systému a mimo konverze proudu je schopen podávat informace o vyrobené energii a provozních stavech.

Střídač zároveň monitoruje a reguluje napájení sítě a v případě jakékoliv poruchy v přenosové soustavě automaticky odpojí solární generátor od sítě. Střídač může být vybavený displejem, který ukazuje aktuální údaje o činnosti systému, okamžitý výkon, napětí, energii vyprodukovanou systémem ve sledovaný den, celkovou vyprodukovanou energii, dobu práce systému, případně poruchu a příčinu poruchy.

Střídač musí dodávat co nejvyšší výkon a typy, které nabízíme dosahují maximální účinnosti až 97,5%. Záruka střídačů se pohybuje v rozmezí 5-20let.

Symetrický nebo asymetrický střídač:

Symetrický střídač- rozděluje výkon vaší fotovoltaické elektrárny rovnoměrně (symetricky) do všech tří fází. A to bez ohledu na to, jakou máte na konkrétních fázích aktuální spotřebu. 

Asymetrický střídač dokáže dávkovat výkon do jednotlivých fází nerovnoměrně (asymetricky). To je obrovská výhoda! Pojďme si ji vysvětlit na modelovém příkladu. 

Dejme tomu, že vaše aktuální spotřeba na jednotlivých fázích vypadá takto:
Fáze 1:     0,5kWh
Fáze 2:    2kWh
Fáze 3:    0,5 kWh
Vaše fotovoltaická elektrárna vyrábí celkem 3 kWh. Jak si s touto situací poradí jednotlivé typy střídačů? 

Asymetrický střídač- pošle výkon přesně tam, kde je aktuálně potřeba bude to vypadat takto:

Fáze 1:     0,5kWh

Fáze 2:    2 kWh

Fáze 3:    0,5 kWh

Symetrický střídač- rozdělí výkon rovnoměrně. Tedy takto:

Fáze 1:     1 kWh
Fáze 2:    1 kWh
Fáze 3:    1  kWh

Co to znamená ? Na fázi 2 totiž musíte zcela zbytečně odebírat 1 kWh ze sítě. Navíc ze zbývajících dvou fází odevzdáváte do sítě přebytek v celkové hodnotě 1 kWh. 

Hybridní střídač v podstatě dnes znamená, že střídač v měniči je schopen jak provozu ostrovního, tak toho paralelního se sítí

Baterie :  Dodávají energii, i když je odpojený zdroj umožňuje využívat vlastní a zdarma vyrobenou solární energii i v době, kdy slunce nesvítí. Nemusí to být jen večer a v noci, ale třeba i během bouřkového dne či sněhové vánice. Tím baterie zvyšují nejen užitečnost fotovoltaiky, ale z hlediska uživatele také finanční úsporu díky většímu objemu využité solární energie.

Nepsaným pravidlem velikosti úložiště je zhruba kapacita odpovídající výkonu instalované fotovoltaiky - u běžného rodinného domu je to cca 5- 10 kWp. Poměr 1:1 je mimochodem minimum pro nárok na státní dotaci. (A tady není moc nad čím váhat, protože příspěvek od státu může pokrýt opravdu velkou část ceny baterie.) Jako ideální ovšem je 1,5  až dvojnásobná kapacita - pokud tedy máte fotovoltaickou elektrárnu s baterií, na každý 1 kWp výkonu se hodí 1,5 až dvojnásobek kapacity úložiště.

Virtuální baterie vs fyzické úložiště

Stačí podepsat smlouvu o tom, že přebytky posíláte do sítě, odkud si je pak zase můžete odčerpat, a vaše fotovoltaika je rázem mnohem užitečnější. Takhle si přes den můžete schovávat energii na noční praní nebo dokonce letní sluníčko na zimu. Virtuální baterie má ale svoje mínusy.

 • Virtuální úložiště je komerční produkt dodavatelů energie. Nenabízí ho všichni, a navíc vám nikdo negarantuje stále podmínky. Jinými slovy, fotovoltaiku máte i proto, abyste zvýšili soběstačnost, ale teď o ni zase přicházíte.
 • Virtuální baterie nenahradí fyzické úložiště, pokud dojde k výpadku elektřiny. Když nejde "klasická" elektřina, není v zásuvce samozřejmě ani ta "vaše".
 • A to je další věc, elektřina převedená do sítě přestává být vaše. A nemusí zůstat ani zelená. Až ji budete chtít čerpat zpět, dostanete, co na vás vyjde. 
 • Za využívání virtuální baterie navíc platíte paušální poplatek. Takže ačkoli jste si elektřinu vyrobili na vlastní střeše, za její uložení a následné odebrání musíte zase zaplatit. Nemluvě o tom, že se nezbavíte ani poplatku dodavateli a za distribuci, daně, dokonce ani případného podílu za energii z neekologických zdrojů.  

Fyzická baterie pro fotovoltaiku

Naopak klasická záložní baterie je fyzické zařízení, které máte někde v domě. Vyrobená solární energie se do ní reálně ukládá a přebytky jsou vám tak k dispozici, kdykoli si usmyslíte. Její limit může být samozřejmě v kapacitě.

Předpokládaná životnost baterií je zhruba na 10 až 15 let. (Nemluvíme samozřejmě o těch virtuálních, které nejsou fyzické, a proto vydrží, dokud je provozovatel bude poskytovat.) Záruka na většinu akumulátorů je pak 10 let. 

Dotace : Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWP

Za fotovoltaickou elektrárnu musí žadatel nejdříve dodavateli zaplatit a posléze si zpětně nechá dotaci proplatit od NZÚ, obvyklá délka platby ze strany NZÚ je 1-3 měsíce. Maximální dotace je 50% z ceny všech nákladů maximálně však 200 000 Kč na 1 rodinný dům. Podpora se vztahuje na umístění panelů na střeše, fasádě nebo dalších stavbách u domu - pergola, garáž, altán nebo na zemi s podmínkou že pod panely bude umožněno růst zeleni.

Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWP  

instalace fotovoltaického systému                                                                                                       Podpora

 Fotovoltaická elektrárna min. o výkonu 2 kWp                                                                                  60 000 Kč

 Minimální instalace o výkonu 2KWp s efektivním využitím tepelného čerpadla                       100 000 Kč

 Za každý 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp                                                                            10 000 Kč

 Za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s bateriemi na bázi lithia                       10 000 Kč  

Maximalní výše podpory se stanoví jako součet jednotlivých výší podpory za jednotlivé části systému,

které budou instalovány , maximálně však 200 000kč na jeden RD.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu el. energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy, připouští se dodávka nevyužité energie do distribuční soustavy nebo její využití v místních energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena.  

Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy RD není připojen k distribuční soustavě, popř. z technických důvodů provozovatel distribuční soustavy připojení FV systému nepovolil.

➔ Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšířené nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení el. akumulátorů

➔ Systém musí být vybaven: - V případě systémů bez podpory akumulace měničem s Euro účinností min. 65% (Euro účinnost dle ČSN EN 50530), - V případě systémů s podporou akumulace: o Hybridním měničem s Euro účinností min. 95% nebo o Složených z více komponent, solárními měniči min 95%, ostatní typy měničů (včetně baterie/AC) s max. účinností min. 95%, popř. EURO účinností min. 92% 

Pro ověření zásad 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) může žadatel využít výpočetní nástroj, který je k dispozici na webových stránkách programu, nástroj mu poskytne odhad úspor a ekonomické návratnosti pro optimalizaci návrhu.  

➔ Systém musí být vybaven sledovačem bodu maximálního výkonu (MPPT). Pokud není sledovač součástí instalovaného FV měniče, musí být doložena jeho účinnost přizpůsobení min. 98%. ➔ Navrhované měniče výstupem připojené k el. síti musí vyhovovat požadavkům normy EN 50549-1:2019 (požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi) ➔ Min. účinnost (vztažená k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách STC je: o 18% pro panely a moduly složené z monokrystalických a polykrystalických článků, o 12% pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků, o bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny, fasádní a okenní systémy a jiné plošné konektory (např. Trubicové). ➔ Pro účely porovnání s podmínkami programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná výrobcem (neuvažuje se snížení vlivem vybíjecích cyklů) stanovená při vybíjení konstantním proudem po dobu 10 hodin nebo kratší. ➔ V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita vyjádřená v kWh stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWp. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány. ➔ Systém musí být umístěn na RD, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě RB, či jiné speciální konstrukci uzpůsobenou tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu ➔ Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky:

• TČ spolupracující s FVE je využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu, 

• v systému musí být nainstalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody nebo kombinovaná 

• regulační systém musí monitorovat aktuální výkon FVE a spotřebu. V případě, kdy je k dispozici dostatečný výkon pro spuštění TČ, zajistí jeho využití pro ohřev vody v akumulační nádrži, popř. zvýší požadovanou teplotu vody v nádrži nad základní úroveň tak, aby bylo pro dohřev využito TČ 

• Podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje za jiný typ než tepelné čerpadlo a k podpoře TČ – FV. 

DOTACE NA FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY/FVE
               Bytové domy 

Základní informace k dotaci pro FVE

 • Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 100 kWp
 • Příjem žádostí o dotaci: do 30. 6. 2025
 • Dotace: min. 15 000 Kč, max. součet jednotkových výší dotace a jednotlivých instalovaných částí systému FVE

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány:

Instalované části systému FVE                                                                                         Jednotková výše dotace [Kč]

Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů                                                      .........................15 000 Kč  

V případě bifaciálních modulů započten výkon při osvětlení pouze z čelní strany.    

Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia                ...........................10 000 Kč

Za bytovou jednotku připojenou k FV systému

FVe připojena přímo do jednotlivých odběrných míst (bytových jednotek) nebo na společnou část rozvodů el. energie v domě, jsou-li byt. jednotky vybaveny podružným měřením, popř. jsou členy místního energetického společenství.   

                                                                                                                           ..........................5 000 Kč

*K uvedenému se připočte 15 000 Kč za odborný posudek (projektovou dokumentaci).

*K uvedenému se připočte 10 % ze součtu jednotkových výší dotací (bez odborného posudku), pokud je realizace v Moravskoslezském, Ústeckém či Karlovarském kraji.

*K uvedenému se připočte max. 5 500 Kč za povinnou publicitu.

Nová zelená úsporám Light – instalace obnovitelných zdrojů energie 

Oprávnění žadatelé a příjemci podpory:

. Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a zároveň:   

. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo  

. Žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).  

- Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována po 12. září 2022.

- Doba udržitelnosti je stanovena na 5 let ode dne doložení dokončení realizace.

- Na realizaci má žadatel jeden rok a v odůvodněných případech je možné ji o půl roku prodloužit.

Výše podpory: 


Solární termický ohřev                                -------- 90 000Kč ¨

solární fotovoltaický ohřev vody                --------90 000Kč

   - Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 100% celkových realizačních výdajů projektu.

 - Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci pouze jednoho z níže uvedených systémů pro akumulační ohřev vody. Systém může být využíván i pro přitápění (nepovinné). 

- Instalace podporovaných zdrojů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Technické požadavky: 

- Fotovoltaický systém musí být osazen solárním regulátorem ohřevu vody, popř. solárním měničem, používajícím technologii pro optimalizaci v závislosti na zátěži a oslunění – sledovaní maximálního bodu výkonu "MPPT".Solární regulátory Victron

Solární regulátory k výrobkům Victron

Solární regulátor je "mozkem" každého solárního systému". Solární regulátor je zapojen mezi solárním panelem a akumulátorem a jeho úkolem je vytěžit maximum energie ze solárního panelu. Regulátor nabíjení chrání baterii před nadměrným nabitím a před hlubokým vybitím. Regulátor nabíjení je navíc vybaven mnoha nepostradatelnými bezpečnostními funkcemi. Technologie PWM- nejrozšířenější solární regulátory, u kterých musí být pro 12V baterii solární panel složen z 36 článků a pro 24V baterii panel ze 72 článků. Vhodný je tedy hlavně pro panely 30 - 175Wp. Technologie MPPT- jsou moderní solární regulátory, které oproti PWM dosahují o cca 30% většího výnosu ze solárního panelu. Regulátor pracuje jako měnič, to znamená, že vyšší vstupní napětí a nižší proud dokáže zpracovat na nižší napětí/ zvýší proud a to s vysokou účinností. Můžeme tedy použít jakýkoliv solární panel, zejména pak panely o výkonu 280Wp a vyšší. S MPPT regulátory můžeme propojovat panely do série.


Baterie Solax H58 Master Pack T- 5,8 kWh

Nejnovější výkonová řada s kapacitou 5,8 kWh v technologii LFP je dalším doplňkem baterií. Triple Power s výbornými vlastnostmi a škálovatelnosti do 23,2 kWh. Oproti předchozích variant zde objednáte Master-baterku včetně BMS jednotky a Slave-baterky zvlášť. Zde neřešíte BMS zvlášť.

 • Až 6 kw nabití/vybití
 • Montáž na podlahu a na zeď
 • Nejbezpečnější LiFePO4 technologie
 • Záruka výrobce na baterie na 10 let
 • Včetně setů originální kabeláže
 • Jednoduchá instalace
 • Moderní design
 • Podporuje vzdálenou aktualizaci

Baterie Solax H58 Slave Pack T- 5,8 kWh

Nejnovější výkonová řada s kapacitou 5,8 kWh v technologii LFP je dalším doplňkem baterií. Triple Power s výbornými vlastnostmi a škálovatelnosti do 23,2 kWh. Oproti předchozích variant zde objednáte Master-baterku včetně BMS jednotky a Slave-baterky zvlášť. Zde neřešíte BMS zvlášť.

 • Až 6 kw nabití/vybití
 • Montáž na podlahu a na zeď
 • Nejbezpečnější LiFePO4 technologie
 • Záruka výrobce na baterie na 10 let
 • TÜV Süd certifikace
 • Včetně setů originální kabeláž
 • Moderní design
 • Podporuje vzdálenou aktualizaci

Rozšiřitelnost bateriových sestav:

Baterie se řadí sériově až do počtu 4 ks, kapacita až 23,2 kWh (T58).

 • Pro třífázové střídače min. 2 kusy (1x Master + 1x Slave)
 • Jedna baterie má nominální kapacitu 5,8kWh 

Baterie Solax Triple power Battery T30 (3.0kwh)

Triple Power 3,0 kWh je nejnovější model z extrémně oblíbené řady Triple Power Battery. S plným nabitím dosažitelné za pouhou 1 hodinu. Škálovatelné do 12 kWh. Více než 6000 nabíjecích cyklů. 

Vlastnosti:
- nejbezpečnější LiFePO4 (30 Ah)
- rozsah pracovní teploty -30 až + 50 °C
- inteligentní teplotní vyvážení, inteligentní senzor teploty
- třída krytí IP 67
- nízká vlastní spotřeba
- rychlá instalace
- bez použití toxických kovů a žíravin
- kompatibilita se střídači X1 Hybrid, X3 Hybrid a X-ESS-G4 sérií


SOLAX BMS PRO BATERII T30

X-ESS G4- VYSOKÉ NAPĚTÍ VŠE V JEDNOM ÚLOŽNÉM SYSTÉMU

Nahrazuje extrémně úspěšný X-Hybrid generace 3 a nejnovější X-Hybrid generace 4 byl navržen a vyvinut s využitím nejnovější solární technologie. Společnost SolaX posunula hranice toho, co je možné při navrhování měniče úložiště.

 • Široká teplotní tolerance
 • Online monitorování
 • 150% Oversize Power Capability
 • Plné nabití baterie za 1 hodinu
 • Nejvyšší spolehlivost
 • Celková doba instalace 30 minut